222
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-222,page-child,parent-pageid-2,stockholm-core-1.0.4,select-theme-ver-5.2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
Title Image

Diskriminering

Man tjänar både ekonomiskt och socialt på att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.

Diskriminering/kränkande särbehandling

Arbetsgivaren har ett stort ansvar när det gäller såväl arbetsmiljö som diskriminering. Arbetsmiljöverket gick ut med nya riktilinjer våren 2016 som stärker arbetsgivarens skyldigheter att förebygga kränkande särbehandling. ”Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling” AFS 2015:5 §13. Läs mer www.av.se

2017-01-01 träder förändringar i diskrimineringslagen i kraft. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Ändringen innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet, det vill säga kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Nytt är också ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet ska bedrivas och rapporteras till DO.
Läs mer www.do.se

 

Utbildning

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Följande moment kan ingå:

  • Vad säger lagen?
  • Vad innebär ändringarna i praktiken?
  • Vad innebär Aktiva åtgärder?
  • Om attityder, fördomar och värderingar
  • Kulturen på arbetsplatsen, om jargong etc.
  • Trakasserier och sexuella trakasserier
  • Härskartekniker
  • Hur skapa en inkluderande arbetsplats?
  • Om normkritik och normkreativitet
  • Metoder och verktyg för att skapa en god bemötandekultur

 

Växthuset

Växthuset är en metod, framtagen av DO, för att kartlägga förekomsten av diskriminering och trakasserier, eller risk för diskriminering på arbetsplatserna. Ett Växthuspass tar cirka fyra timmar att genomföra i grupp. Arbetsmaterialet utgörs av en växthusplan, en dvd-film, ett antal symbolark och frågeblad.  Kristina Gow är en av DO:s utbildade handledare.  Seminariet kan sedan följas upp utifrån behov med ett skräddarsytt program.

 

Forumspel

Forumspel är en metod som kan användas i en arbetsgrupp där man vill jobba konkret med frågor kring kränkande behandling. För att undersöka härskartekniker är det en utmärkt metod. Genom att spela olika rollspel får deltagarna träning i att stå upp för sig själva och andra. Om ni vill arbeta med härskartekniker passar forumspel utmärkt som metod.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, artikel 1.

Visdom Utbildning erbjuder workshops, föreläsningar och kurser som designas utifrån kundens behov. Tiden på utbildningarna kan variera alltifrån ett par timmar till flera dagar.
I en workshop jobbar vi både med att ge ny kunskap och att skapa medvetenhet. Här varvas interaktiva övningar med korta teoripass. Dialogen står i centrum.
En föreläsning är oftast inte längre än en timme och här presenteras teori samt ges möjlighet till korta diskussioner.
Kurser kan vara en längre tid med antingen sammanhängande kursdagar eller längre uppehåll mellan kursdagarna. Då kan tex eget arbete utföras.