228
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-228,page-child,parent-pageid-2,stockholm-core-1.0.4,select-theme-ver-5.2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
Title Image

Arbetsmiljö

Det är alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Visdom Utbildning erbjuder utbildningar om Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Diskrimineringsombudsmannens nya riktlinjer, se under Diskriminering.

 

Läs mer om nya föreskrifter om social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket och DO:s nyheter:

Utdrag ur AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

”1§ Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

 

Kränkande särbehandling

13§ Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

14§ Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå

  1. Vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer,
  2. Vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och
  3. Hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.
  4. Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare.”

Hela Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2015:4 finns att ladda ner på hemsidan.

www.av.se

 

Nyheter i diskrimineringslagen

”Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel träder i kraft 1 januari 2017. En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på arbetsgivares och utbildningssamordnares aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen.

Ändringarna innebär att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet, det vill säga: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler.

Nytt är också att det finns ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet ska bedrivas. I förslaget finns även en förklaring av vad begreppet aktiva åtgärder innebär.

Vilka konkreta åtgärder som ska genomföras överlämnas till arbetsgivare respektive utbildningssamordnare att utforma i samverkan med arbetstagare respektive studenter, elever och barn.”

Dagens krav på planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Förslaget innebär också att kravet på årliga lönekartläggningar återinförs. Kravet på skriftlig dokumentation vid lönekartläggningen ändras till att omfatta arbetsgivare med 10 arbetstagare istället för dagens 25.

“Jämställdhetsarbete är ett demokratiskt arbete för att stärka mänskliga värden och jämlika förhållanden för alla människor”

Eva Mark

Visdom Utbildning erbjuder workshops, föreläsningar och kurser som designas utifrån kundens behov. Tiden på utbildningarna kan variera alltifrån ett par timmar till flera dagar.
I en workshop jobbar vi både med att ge ny kunskap och att skapa medvetenhet. Här varvas interaktiva övningar med korta teoripass. Dialogen står i centrum.
En föreläsning är oftast inte längre än en timme och här presenteras teori samt ges möjlighet till korta diskussioner.
Kurser kan vara en längre tid med antingen sammanhängande kursdagar eller längre uppehåll mellan kursdagarna. Då kan tex eget arbete utföras.