2
page-template-default,page,page-id-2,page-parent,stockholm-core-1.0.4,select-theme-ver-5.2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
Title Image

Utbildning

Vi har bred kompetens inom områdena mångfald, jämställdhet, etik och värdebaserat ledarskap.

Visdom Utbildning erbjuder workshops, föreläsningar och kurser som designas utifrån kundens behov.

Tiden på utbildningarna kan variera alltifrån ett par timmar till flera dagar.  I en workshop jobbar vi både med att ge ny kunskap och att skapa medvetenhet. Här varvas interaktiva övningar med korta teoripass. Dialogen står i centrum.

En föreläsning är oftast inte längre än en timme och här presenteras teori samt ges möjlighet till korta diskussioner. Kurser kan vara en längre tid med antingen sammanhängande kursdagar eller längre uppehåll mellan kursdagarna. Då kan tex eget arbete utföras.

Mångfald

Olika moment som kan ingå vid mångfaldsutbildningar:

 • Definitioner av ord: mångfald, jämlikhet, intersektionalitet, normkritik etc.
 • Perspektiv och utgångspunkter
 • Attityder fördomar och värderingar
 • Kulturgrammatik
 • Vi och dom
 • Om diskrimineringlagen
 • Hur kan vi skapa en inkluderande arbetsplats?
Läs mer här
Jämställdhet

Olika moment som kan ingå vid jämställdhetsutbildningar:

 • Definitioner av ord: Jämställdhet, jämlikhet, feminism, intersektionalitet
 • Vad säger lagstiftningen om jämställdhet?
 • Könsmaktsordningen
 • Kön – ur ett kulturperspektiv, om normer och värderingar
 • Kön spelar roll
 • Om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier
 • Härskartekniker och motstrategier
 • Hur integrera jämställdhet i en organisation? Om jämställdhetsintegrering
Läs mer här
Jämställdhetsintegrering

Olika moment som kan ingå vid utbildningar om jämställdhetsintegrering

 • Definitioner av ord: Jämställdhet, jämställdhetsintegrering, intersektionalitet, jämlikhet etc.
 • Hur ser den politiska strategin ut för att uppnå jämställdhet?
 • Grundkunskaper om genus
 • Kön spelar roll
 • Hur integrera jämställdhet i den ordinarie verksamheten?
 • Goda exempel presenteras
 • Metoder och verktyg för att jämställdhetsintegrera en verksamhet
Läs mer här
Diskriminering

Olika moment som kan ingå vid diskrimineringsutbildningar:

 • Definition av ord:
  Trakasserier, kränkande särbehandling, jämlikhet, utanförskap etc.
 • Vad säger diskrimineringslagen?
 • Vad innebär Aktiva värderingar
 • Härskartekniker och motstrategier
 • Metoder och verktyg för att förebygga diskriminering
Läs mer här
Visdom Utbildning erbjuder workshops, föreläsningar och kurser som designas utifrån kundens behov.