681
page-template-default,page,page-id-681,stockholm-core-1.0.4,select-theme-ver-5.2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
Title Image

Säg ifrån – Visdom metooder

I spåren av #metoo

De nya riktlinjer som gäller för att motverka och förebygga trakasserier och sexuella trakasserier kan kräva verktyg och metoder för att landa på arbetsplatser. I spåren av #metoo finns på många arbetsplatser ett behov av att samtala om frågor som rör kulturen.
Det kan till exempel handla om jämställdhet, tystnadskultur, sexuella trakasserier, härskartekniker, normkritik.

Kristina Gow har skrivit ett nytt material Visdoms MeTooder ™ ”Säg ifrån” ,vars syfte är att skapa dialog kring frågor som kommit upp i samband med ”metoo..
Det är ett material som med fördel kan kombineras med arbetet om aktiva åtgärder som Diskrimineringsombudsmannen kräver att alla arbetsplatser och utbildningssamordnare ska jobba med.

Kontakta Kristina Gow om Visdoms Metooder™.

Telefonnr: +46 705 62 78 55

E-postadress:  kristina.gow@visdom.se

Utbildning, föreläsning, workshop… eller kanske en kickoff?!!?

Passa på att redan nu boka någon typ av utbildning för din arbetsplats.Kanske en kick off inför hösten eller en serie workshops.
Visdom skräddarsyr utbildningar som passar just er arbetsplats! Exempel på vad ni kan erbjudas är
* Två timmars föreläsning/workshop
* En halvdag föreläsning/Workshop med pedagogiskt ledarskap kring Säg ifrån materialet
* En halvdag workshop där ni själva väljer innehåll från Säg ifrån materialet
* Flera halvdagar med fördjupning i trakasserier, sexuella trakasserier och aktiva åtgärder

Policys och riktlinjer

Kristina Gow erbjuder även handledning när det gäller att formlera policy, riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Här kan du läsa vilka bestämmelser om aktiva åtgärder som gäller sedan 1 januari 2017!

Diskrimineringsombudsmannen, med Agneta Broberg som chef, har mycket tydligt uttryckt vilket ansvar arbetsgivare och utbildningssamordnare har. En arbetstagare har rätt att inte bli trakasserad eller sexuellt trakasserad vare sig av chef eller kollegor. Utred och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen! Det krävs enligt diskrimineringslagen att arbetsgivaren måste utreda om någon blivit utsatt för trakasserier som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Från och med 1 januari gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Vad innebär då aktiva åtgärder?

Det innebär att arbetsgivare och utbildningssamordnare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering.
Samtliga sju diskrimineringsgrunderomfattas numera och det krävs att arbetsgivare och utbildningssamordnare
* undersöker om det finns risk för diskriminering
* analyserar orsakerna
* åtgärdar – genomför åtgärder för det förebyggande och främjande arbetet samt
* följer upp och utvärderar arbetet

Detta arbete ska genomföras och dokumenteras löpande.

Vidare krävs att arbetsgivare och utbildningssamordnare även ska ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

(do.se)