265
page-template-default,page,page-id-265,stockholm-core-1.0.4,select-theme-ver-5.2.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
Title Image

FAQ

Tio frågor om jämställdhet

 

Vad betyder jämställdhet?

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 

Vad innebär jämställdhetsintegrering?

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Det finns bra metoder och verktyg för att jämställdhetsintegrera en organisation. (Läs mer www.jamstall.nu)

 

Vad innebär genussystem?

Genussystem används tillsammans med begrepp som genusordning, könsmaktsordning och könsmaktssystem för att beskriva de strukturer och processer som skapar och upprätthåller ojämställdhet i samhället. (Läs mer www.jamstall.nu)

 

Har intersektionalitet med jämställdhet att göra?

Ja, det intersektionella perspektivet synliggör behovet av att i teori och praktik ta fasta på att kvinnor och män inte är homogena grupper. Alla män och alla kvinnor har t.ex inte samma livserfarenheter och levnadsvillkor.

 

Hur ofta måste en göra en lönekartläggning på arbetsplatsen?

Lönekartläggningar ska  fr o m 1 januari 2017 ske årligen. Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning.(lLäs mer www.do.se)

 

Vad innebär en jämställdhetsanalys?

Underlag och statistik tas fram utifrån kön och makt. Därefter jämförs resultat och analys med uppställda jämställdhetsmål.

 

Hur kan en jobba  på arbetsplatsen för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier pga kön?

DO kräver att alla arbetsgivare arbetar aktivt för att förebygga detta. Lämpligt är att ha en policy och en handlingsplan. Workshops med all personalr ekommenderas!  (Läs mer www.do.se)

 

Hur satsar regeringen framöver när det gäller jämställdhet?

Regeringen ska inrätta en ny jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.  Samtidigt presenteras en ny regeringsstrategi för att bekämpa våld mot kvinnor. (Läs mer www.regeringen.se)

 

Hur är definitionen på feminism?

Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. (Boktips: Alla borde vara feminister, Chimamanda Ngozi Adichie och Feminism, Lena Gemzöe)

 

På vilket sätt har normkritik med jämställdhet att göra?

Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kring jämställdhet kan vi få syn på och förändra begränsande strukturer och normer, istället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen. (Läs mer www.jamstall.nu.  Boktips: Normkritisk pedagogik, Bromseth/Darj)